top of page
Oferta
Konsultacje psychoterapeutyczne

Pierwsze 2-3 spotkania to spotkania konsultacyjne. Służą one poznaniu się terapeuty i klienta, zidentyfikowaniu rodzaju kłopotów jakich klient doświadcza, określeniu planu działania i kontraktu psychoterapeutycznego.

Konsultacje psychoterapeutyczne mogą być same w sobie tym, czego klient potrzebuje i na tym poprzestaje, lub są otwarciem procesu psychoterapeutycznego.  
 

Czas trwania konsultacji:50 minut.

koszt: 200 zł

Psychoterapia gestalt

Po konsultacjach, jeśli klient i psychoterapeuta tak ustalą, rozpoczyna się psychoterapia. Są to spotkania zwykle 1 raz w tygodniu i ich charakter jest dostosowany do potrzeb klienta.

Czas psychoterapii jest zależny od trudności, jakich doświadcza klient i od jego potrzeb.

Czas trwania sesji psychoterapeutycznej: 50 minut

koszt: 200 zł

Psychotherapy in English: 50 mins, 260 pln.

bottom of page